ReadyPlanet.com
dot dot
โรงแรม ที่พัก ห้างสรรพสินค้า

ราคาสถานที่พักอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด

 

 

อำเภอเมือง

 
1. อารีย์แมนชั่น ที่อยู่ : 119/5 ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 055414939, 0 5541 4902 แฟกซ์ : 0 5541 4954 จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 350 - 700 บาท
2. ริเวอร์ไซด์ ที่อยู่ : 81/4 ต.ป่าเซ่า อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5544 1340 จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 200 - 400 บาท
3. ร่มไทรเกสท์เฮาส์ ที่อยู่ : 27 ซ.9 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5544 0264 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 350 - 350 บาท
4. พัฒนทาวเวอร์ ที่อยู่ : 182/20 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5544 4717 จำนวนที่พัก 23 ห้อง, ราคา 250 - 350 บาท
5. ธรรมชาติแมนชั่น ที่อยู่ : 259/35 ซ.9 ถนนสำราญรื่น อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5540 3346-7 แฟกซ์ : 0 5540 3347 จำนวนที่พัก 40 ห้อง
6. ธนากร ที่อยู่ : 13/27 ถยยอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5541 1118-20 แฟกซ์ : 0 5541 3077 จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 250 - 300 บาท
7. ไทธนาอพาร์ตเมนท์ ที่อยู่ : 74/18 ซ.3 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5541 7770, 08 1887 8191 แฟกซ์ : 0 5544 3034 จำนวนที่พัก 38 ห้อง, ราคา 200 - 320 บาท
8. ไทธนารีสอร์ท ที่อยู่ : 2/90 ถนนพาดวารี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5544 3222, 0 5541 3941 แฟกซ์ : 0 5541 3941 จำนวนที่พัก 43 ห้อง, ราคา 360 - 450 บาท
9. ต้นทอง ที่อยู่ : 123/9 ม.5 ถนนศรีชาววัง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5544 3204 จำนวนที่พัก 54 ห้อง, ราคา 300 - 350 บาท
10. ต้นกล้าแฮปปี้โฮม ที่อยู่ : 8/9 ซ.14 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5544 0465 จำนวนที่พัก 21 ห้อง, ราคา 240 - 300 บาท
11. ดวงเกษมแมนชั่น ที่อยู่ : 11/50-51 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5544 2935-6, 0 5544 2812 แฟกซ์ : 0 5544 2810 จำนวนที่พัก 27 ห้อง, ราคา 200 - 250 บาท
12. ณภัทรวินแมนชั่น ที่อยู่ : 208/3-4 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5541 7736-9 แฟกซ์ : 0 5544 4757 จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 300 - 400 บาท
13. ชูโชคชัยแมนชั่น ที่อยู่ : 112 ถนนศรีอุตรานอก ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5541 5055 ต่อ 0 จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 200 - 280 บาท
14. เจษฏา ที่อยู่ : 19/56 ซ.11 ถนนเจษฏาบดินทร์เหนือ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5541 7778, 081 283 4994 จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 250 - 380 บาท
15. จิตรลดาแมนชั่น ที่อยู่ : 208/4 ม.4 ถนนบรมอาสน์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5544 2237 จำนวนที่พัก 19 ห้อง, ราคา 250 - 300 บาท
16. แกรนด์วนาโฮเต็ล ที่อยู่ : 208 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5540 3333, 0 5544 4411 แฟกซ์ : 0 5544 4757 จำนวนที่พัก 46 ห้อง, ราคา 300 - 500 บาท
17. อุตรดิตถ์ 2 ที่อยู่ : 438 ถนนย่านศิลาอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5541 1017 จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 150 - 250 บาท
18. สีหราช ที่อยู่ : 163 ถนน บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5541 41 4990-4 แฟกซ์ : 0 5541 2172 จำนวนที่พัก 152 ห้อง, ราคา 800 - 2,800 บาท
19. เรือนต้นสัก ที่อยู่ : 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5544 0394, 0 5541 1096 ต่อ 1672 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 350 - 400 บาท
20. ฟรายเดย์ ที่อยู่ : 172 ถนนบรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5544 0292-300, 0 5541 1501, 0 5541 4995-9 แฟกซ์ : 0 5544 0295 จำนวนที่พัก 141 ห้อง, ราคา 800 - 2,500 บาท
21. พ.วานิช 2 ที่อยู่ : 1-5 ถนนศรีอุตรา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5541 1499 , 0 5544 2181 แฟกซ์ : 0 5541 3067 จำนวนที่พัก 66 ห้อง, ราคา 140 - 300 บาท
22. พ.วานิช 1 ที่อยู่ : 33-35 ถนนเพลินฤดี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5541 1008 , 0 5544 2180 จำนวนที่พัก 24 ห้อง, ราคา 170 - 300 บาท
23. นำชัย ที่อยู่ : 213/3 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5541 1753 จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 140 - 220 บาท
24. ธโนทัย ที่อยู่ : 149-153 ถนนเกษมราษฎร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5541 1669 จำนวนที่พัก 17 ห้อง, ราคา 140 - 350 บาท

25. วิวัฒน์ ที่อยู่ : 159 ม.4 ถนนบรมอาสน์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5541 1778 , 0 5541 1791 จำนวนที่พัก 80 ห้อง, ราคา 240 - 550 บาท

             26.  โรงแรม   O U M   ที่อยู่  93/1  ถนนสมานมิต  ตำบลท่าอาฐ  อำเภอเมือง  จ.อุตรดิตถ์  โทร : 0 - 5541-2515 , 0-5541-2818  จำนวนห้องพัก  43 ห้อง  ราคา   VVIP  2,500  บาท  VIP  900  บาท    600  บาท   

 

อำเภอท่าปลา

 

1. ไร่กลิ่นแก้ว ที่อยู่ : 113 ม. 4 ถนนเขื่อนดินท่าปลา ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5549 9389, 081 279 9083 จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 200 - 200 บาท

2. บ้านพักเขื่อนสิริกิติ์ ที่อยู่ : 40 ม.10 ต.ผาเลือด อำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5546 1140 ต่อ2503-5, 08 9961 6573 จำนวนที่พัก 206 ห้อง, ราคา 600 - 3,000 บาท
3. วิโรจน์ฟิชชิ่งทัวร์ ที่อยู่ : 92 ม.9 ซอยแม่บ้านท่าปลา ต.ท่าปลา อำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทร : 081 972 8924,081 971 7845 จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 1,000 - 2,500 บาท
4. เรือนริมน่าน ที่อยู่ : 40 ม.10 ต.ผาเลือด อำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5546 1134, 089 961 6573 จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 1,500 - 3,000 บาท
5. แพอาหาร ส.เฉลิมรุ่งเรือง ที่อยู่ : 83 หมู่ 9 ต.ท่าปลา อำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทร : 08 6196 6360 จำนวนที่พัก 3 ห้อง, ราคา 1,700 - 3,000 บาท
6. เกษณีทัวร์ ที่อยู่ : 80 หมู่ 9 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทร : 081 953 9440, 081 6056211 จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 2,000 - 3,000 บาท
7. สมบูรณ์พร้อม(ลุงแจ้ง) ที่อยู่ : 24 หมู่ 9 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5544 2140, 081 740 6841 จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 3,500 - 5,000 บาท
 

อำเภอพิชัย

 
1. พิชัย 2 ที่อยู่ : 361/4 ม.3 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5542 1005 จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 120 - 300 บาท
 
อำเภอลับแล
 
1. พีรภัทร ที่อยู่ : - อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทร : 0 5544 0300 จำนวนที่พัก 27 ห้อง, ราคา 200 - 320 บาท
2. บ้านช้างรีสอร์ท ที่อยู่ : 92/1 หมู่ 11 ถนนผามูบ-บ่อแตร ตำบลแม่พลู อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ โทร : 086 207 3218 จำนวนที่พัก 3 ห้อง, ราคา 1,500 - 3,000 บาท

ตัวอย่างห้องพัก

   

โรงแรมแกรนด์วนา ณภัทร-วิน แมนชั่น  055-403333-4, 055417736
อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์
บรรยากาศร่มรื่น แวดล้อมด้วยแมกไม้นานาพรรณ สัก ประดู่ ตาว ลางสาด ฯลฯ

ราคา 400 บาท ( รับอาหารเช้า คิดท่านละ 25 บาท )
บริการทุกท่านด้วย ห้องพักมาตรฐาน, ปูพรม, แอร์,น้ำอุ่น,อ่างอาบน้ำ,ลิฟต์ ,UBC, ห้องออกกำลังกาย,ห้องอาหาร
กลับรถด้วยจานหมุน 360 องศา, มีรถกอล์ฟบริการส่งถึงล็อบบี้

มีห้องแอร์ น้ำอุ่น ตู้เย็น UBC ราคา 300 บาท ไว้บริการทุกท่านด้วย ( รับอาหารเช้า คิดท่านละ 25 บาท )

ราคา : 300-400 บาท

 

 







dot
 •  ปฏิทินกิจกรรม ปี 2553
dot
dot
 •  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
dot
dot
 •  สมัครรับข่าวสาร

dot
dot
 •  กลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
dot
dot
 •  เว็บไซด์การท่องเที่ยว
dot
dot
 •  กลุ่มงานส่งเสริมการกีฬา
dot
dot
 •  วงการกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
dot
dot
 •  กิจกรรมเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
dot
dot
 •  เว็บไซด์กีฬา
dot
dot
 •  ข่าว สื่อสารมวลชน
dot
dot
 •  เว็บไซด์ในจังหวัดอุตรดิตถ์
dot
dot
 •  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคเหนือ
dot
bulletเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองอุตรดิตถ์




Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย เขตท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์และโทรสาร 055-414924,055-440680 E-mail : uttaradit@mots.go.th