ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
02/11/2561-04/11/2561

ไม่ระบุเวลา

 • งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและของดีอำเภอท่าปลา ปี 2561
 • 16/10/2561-22/10/2561

  ไม่ระบุเวลา

 • งาน OTOP นวัตวิถีย้อนอดีต 3 วัฒนธรรมดินแดนเมืองท่าเหนือ
 • 07/03/2561

  14:00-16:00

 • ประชุมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์
 • 08/02/2561-09/02/2561

  09:00-16:30

 • โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 • 01/02/2561

  ไม่ระบุเวลา

 • Sport for all 4.0