Facebook share Twitter share Print

งานหลวงพ่อโตและมหกรรมของดีเมืองพิชัย

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

งานมนัสการหลวงพ่อโตและมหกรรมของดีเมืองพิชัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 9 เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี บริเวณวัดพระธาตุ เป็นงานมนัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ และชมมหรสพมากมายภายในงาน

สถานที่ดำเนินการ
วัดหน้าพระธาตุ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
03/02/2566 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
09/02/2566 : ไม่ระบุเวลา