Facebook share Twitter share Print

งานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดพระยาพิชัยดาบหัก

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ท่านเป็นชาวเมืองพิชัย รักการต่อสู้และผจญภัยเป็นชีวิตจิตใจ ในวัยเด็กได้เรียนหนังสืออยู่ที่วัดมหาธาตุ เกิดทะเลาะวิวาทกับลูกเจ้าเมืองพิชัยแล้วเปลี่ยนชื่อ เป็นทองดีทำให้ซัดเซพเนจร ไปถึงเมืองตาก ก่อนหน้านั้น ได้เป็นนักมวยที่ฝีมือดี และไร้คนทัดเทียมฝีมือ ขึ้นชกกับครูมวย สำคัญ หลายคน ได้เรียน การฟันดาบ และกังฟู จนได้เปรียบมวยต่อหน้าองค์พระเจ้าตากจนเป็นที่พอใจ และ ถูกใจในฝีมอและได้รับราชการกับท่าน ออกรบ เคียงบ่าเคียงไหล่ จนได้ยศเป็นพระยาสีหราชเดโช และได้เป็นพระยาพิชัย ครองเมืองพิชัย อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเกิดเหตุการณ์เลื่องลือ ได้รบกับพม่าจนดาบหักที่บ้านห้วยคา จนได้สร้อยว่า ดาบหัก คนทั้งไปรู้จักในนาม พระยาพิชัยดาบหัก และท่านเป็นแบบอย่างให้กับเด็กรุ่นหลัง ในเรื่องความรักชาติ กตัญญู ซื่อสัตย์กับผู้ที่มีพระคุณ และความพยายาม กล้าหาญ สมกับเป็น บุคคลที่สำคัญ ท่านหนึ่งของประเทศ

สถานที่ดำเนินการ
อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
07/04/2566 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
09/04/2566 : ไม่ระบุเวลา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง