ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด.....   13 ม.ค. 2564 289 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) g]-muj 002/2564 การเช่าจัดเช่ารถบรร.....   30 ธ.ค. 2563 277 ครั้ง
รายละเอียดคุณลักษณะ สำหรับการประกวดราคาจัดเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแ.....   30 ธ.ค. 2563 249 ครั้ง
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ล.....   30 ธ.ค. 2563 261 ครั้ง
(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบด.....   23 ธ.ค. 2563 264 ครั้ง
(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะ สำหรับการประกวดราคาจัดเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดั.....   23 ธ.ค. 2563 162 ครั้ง
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2   23 ธ.ค. 2563 170 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาดปริมาตรก.....   22 ธ.ค. 2563 169 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2564 การจัดเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคล.....   21 ธ.ค. 2563 179 ครั้ง