ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ.....   8 ต.ค. 2562 66 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปร.....   4 ก.ค. 2562 75 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคป.....   4 ก.ค. 2562 101 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภา.....   3 ก.ค. 2562 100 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สั่งจ้างทำเหรียญรางวัลกรีฑาโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภ.....   3 ก.ค. 2562 334 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ.....   2 ก.ค. 2562 91 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร.....   1 เม.ย. 2562 133 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ASEAN Connect ในรูปแบบ Famili.....   14 ก.พ. 2562 156 ครั้ง