ข้อมูลงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2564   4 ต.ค. 2564 13 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564   31 ส.ค. 2564 22 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2564   2 ส.ค. 2564 30 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2564   1 ก.ค. 2564 40 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2564   2 มิ.ย. 2564 45 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564   3 พ.ค. 2564 57 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2564   2 เม.ย. 2564 52 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   2 มี.ค 2564 62 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564   1 ก.พ. 2564 64 ครั้ง