ข้อมูลงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2565   14 พ.ย. 2565 4 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2565   17 ต.ค. 2565 10 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2565   31 ส.ค. 2565 20 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม2565   3 ส.ค. 2565 18 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2565   1 ก.ค. 2565 21 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำ เดือนพฤษภาคม 2565   9 มิ.ย. 2565 31 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำ เดือนเมษายน 2565   9 พ.ค. 2565 47 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำ เดือนมีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 46 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2565   2 มี.ค 2565 70 ครั้ง