ข้อมูลงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2564   1 ก.ค. 2564 4 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2564   2 มิ.ย. 2564 11 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564   3 พ.ค. 2564 29 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2564   2 เม.ย. 2564 28 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   2 มี.ค 2564 34 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564   1 ก.พ. 2564 38 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2563   5 ม.ค. 2564 51 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   28 ธ.ค. 2563 49 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2563   4 พ.ย. 2563 65 ครั้ง