ข้อมูลงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำ เดือนพฤษภาคม 2565   9 มิ.ย. 2565 5 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำ เดือนเมษายน 2565   9 พ.ค. 2565 17 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำ เดือนมีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 27 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2565   2 มี.ค 2565 47 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2565   4 ก.พ. 2565 44 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2564   5 ม.ค. 2565 52 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   3 ธ.ค. 2564 69 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2564   2 พ.ย. 2564 86 ครั้ง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2564   4 ต.ค. 2564 97 ครั้ง