ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคป..... 4 ก.ค. 2562 7 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปร..... 4 ก.ค. 2562 5 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สั่งจ้างทำเหรียญรางวัลกรีฑาโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภ..... 3 ก.ค. 2562 10 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภา..... 3 ก.ค. 2562 12 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ..... 2 ก.ค. 2562 9 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร..... 1 เม.ย. 2562 51 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ASEAN Connect ในรูปแบบ Famili..... 14 ก.พ. 2562 86 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมจัดแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที..... 10 ส.ค. 2561 181 ครั้ง
เอกสารขอบเขตของงาน การประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 มิ.ย. 2561 282 ครั้ง