ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร..... 1 เม.ย. 2562 25 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ASEAN Connect ในรูปแบบ Famili..... 14 ก.พ. 2562 63 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมจัดแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที..... 10 ส.ค. 2561 162 ครั้ง
เอกสารขอบเขตของงาน การประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 มิ.ย. 2561 237 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่อ..... 4 มิ.ย. 2561 179 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ก..... 4 มิ.ย. 2561 121 ครั้ง