“เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย”

27 มี.ค 2561      160 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน "เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย" จำหน่ายและจัดแสดงของที่ระลึกและของฝากของดีจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ ณ ลานบีคอน 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่องและกีฬา จัดงาน “เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย” งานจัดแสดงและจำหน่ายของที่ระลึกและของฝากของดีจาก 8 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ตาก พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ รวมกว่า 240 แบบ จาก 24 ชุมชน โดยโครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบสินค้าที่ระลึก โดยในแต่ละชุมชนได้คัดเลือกสินค้าเข้าร่วมโครงการ 10 คอเลคชั่น มีความหลากหลาย อาทิ ผ้าพื้นเมือง, สินค้าแฟชั่น, เครื่องประดับ, ของตกแต่ง, อาหารขนมพื้นเมือง, งานหัตถกรรมพื้นเมือง เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบริการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ทั้งเพื่อการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความเข้าใจอันดีในเรื่องราวของท้องถิ่น ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและทั่วโลก เพื่อนำไปสู่การเดินทางเข้ามาสัมผัสความประทับใจด้วยตัวเองในท้องถิ่นนั้นๆ ภายในงานมีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษที่นำเอาสินค้าที่ระลึกจากแต่ละท้องถิ่นมานำเสนอให้ได้ชม ในชื่อชุด แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยทีมนายแบบและนางแบบชื่อดังจาก The Face Thailand และ The Face Men Thailand