วัดท่าถนน (หลวงพ่อเพ็ชร)

23 ก.ค. 2561      698 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     ตั้งอยู่ที่ ถนนสำราญรื่น  ตำบลท่าอิฐ  วัดท่าถนน  ชื่อที่ชาวบ้านเรียก วัดหลวงพ่อเพ็ชร  ชื่อเดิม วัดวังเตาหม้อ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๒  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘  ประชาชนร่วมใจกันสร้างวัดนี้  ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างวัดตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๐ มีพระบรมราชโองการพระราชทานวิสุงคามสีมา  ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่ดินเฉพาะบริเวณที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่  ๒ งาน  ๔๘๔ ตารางวา  โดยมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นโฉนด เลขที่ ๑๗๑๑ พื้นที่ตั้งของวัดมีลักษณะตั้งอยู่กลางใจเมือง ติดแม่น้ำน่านและการคมนาคมสะดวก 
     หลวงพ่อเพ็ชร  พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุตรดิตถ์ เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนสิงห์หนึ่งเกตุบัวตูม สังฆาฎิสั้นเหนือราวนมด้านซ้ายหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์  ปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิเพชร หน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว สูง ๔๑ นิ้ว หลวงพ่อเพ็ชร เจ้าอาวาส ได้อันเชิญมาจากวัดไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล มาประดิษฐานไว้ที่อุโบสถหลังเก่า (วัดวังเตาหม้อเดิม) ด้วยพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิเพชร จึงเป็นที่รู้จักและเรียกขานกันทั่วไปว่า “หลวงพ่อเพ็ชร” พระพุทธรูปองค์นี้ในช่วงสมัย ร.ศ. ๑๑๙ รัชกาลที่ ๕ ได้โปรดอันเชิญไปประดิษฐานที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๕ จนถึง ร.ศ. ๑๒๙ หลวงนฤนาถเสนี  (พัน) (จุภรรยา) หรือพระนฤบาลบดี (ต้นสกุลศรีพัน) อันเชิญมาประดิษฐานไว้วัดท่าถนน  (หรือวัดวังเตาหม้อเดิม)  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคืนวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพ็ชรปัจจุบัน  สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ โดยพระสุธรรมเมธี  (ทองสุก)  อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าถนน  และอดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์  สร้างถวายหลวงพ่อเพชร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : วัดท่าถนน
โทร :  055-411-061, 055-411-703
พิกัด : 17.620464, 100.098235