อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่

24 ก.ค. 2561      997 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     เดิมชื่อ อุทยานแห่งชาติคลองตรอน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555  เพื่อให้การเรียกชื่ออุทยานแห่งชาติมีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของความโดดเด่นตามสภาพธรรมชาติในท้องถิ่น ตั้งอยู่หมู่ 4 บ้านปางเกลือ ตำบลน้ำไคร้ เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรังบนเนินเขาและมีภูเขาสลับซับซ้อนกัน มีคลองขนาดใหญ่เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตสัตว์ทั้งหลายของที่นี่ และในพื้นที่อุทยานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ต้นสักใหญ่ ซึ่งประกอบเป็นคำขวัญประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ น้ำตกห้วยเนียม น้ำตกมอนแก้ว และยังมีถ้ำ ได้แก่ ถ้ำจัน ถ้ำเจดีย์ ถ้ำเสือดาว ถ้ำผาตั้ง และยังมียอดดอยที่คนทั่วไปรู้จักกันดีใน ชื่อยอดดอยภูเมี่ยง ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศไทย โดยอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ มีพื้นโดยรวมทั้งหมด 324,240.80 ไร่ หรือ 518.80 ตารางกิโลเมตร ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2546 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 103 ของประเทศไทย

ต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก
     ถูกพบเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2470 โดยได้รับการจัดตั้งเป็นวนอุทยานต้นสักใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2511 มีอายุประมาณ 1,500 ปี มีความสูง 47.8 เมตร ความยาวรอบต้น 1,007 เซนติเมตร วัดเมื่อ 18 มิถุนายน 2543 แม้ส่วนยอดถูกพายุพัดหักแต่ลำต้นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพเดิมโดยได้รับการดูแลรักษาให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรต้นสักใหญ่เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2541 มีพระราชเสาวนีย์ว่า " ให้บำรุงดูแลรักษาต้นสักใหญ่ ให้มีอายุยืนนานที่สุดเท่าที่จะทำได้" กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้สนองพระราชเสาวนีย์ดังกล่าว แต่งตั้งคณะกรรมการบำรุงรักษาต้นสักใหญ่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน พบว่าต้นสักใหญ่มีอัตราการเจริญเติบโตเส้นรอบลำต้นเฉลี่ย 1.2 เซนติเมตร ต่อปี (วัดที่ความสูง 1.3 เมตร จากพื้นดิน) และวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "มเหสักข์" เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวไทย ทางอุทยานจัดสร้างทางเดินเป็นแบบสะพานไม้ยกพื้นสูงรอบโคนต้นสักใหญ่ เพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินบนผิวดินบริเวณโคนต้นสัก เนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบให้ต้นสักตายได้ รอบๆ โคนต้นทำเป็นหลุมสำหรับให้ปุ๋ยต้นสักลงบนผิวดิน ภายในวนอุทยานมีอาคารซึ่งจัดแสดงนิทรรศการต้นสักใหญ่รวมทั้งประวัติความเป็นมาต่างๆ อีกทั้งยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 2 กิโลเมตร

น้ำตกคลองตรอน
     เกิดจากห้วยคลองตรอน มีน้ำตก 2 แห่ง คือ แห่งแรกมี 4 ชั้น มีความสูงประมาณ 20 เมตร แห่งที่ 2 ห่างจากแห่งแรกประมาณ 1.5 เมตร สูง 30 เมตร การเดินทางเข้าชมต้องเดินเท้า

น้ำตกห้วยคอม
     อยู่บริเวณตอนกลางของห้วยคอม บ้านห้วยคอม ตำบลน้ำไผ่ ประกอบด้วยน้ำตก 3 แห่ง แห่งที่ 1 เป็นน้ำตกชั้นเดียวสูง 15 เมตร แห่งที่ 2 อยู่ห่างจากแห่งแรก 200 เมตร เป็นน้ำตก 2 ชั้น สูง 15 เมตร แห่งที่ 3 ห่างจากแห่งที่ 2 ประมาณ 30 เมตร เป็นน้ำตกชั้นเดียวสูง 20 เมตร การเดินทางต้องเดินเท้า ห่างจากหมู่บ้านห้วยคอม ประมาณ 5 กิโลเมตร รถยนต์เข้าไม่ถึง

น้ำตกห้วยทราย
     เป็นน้ำตกชั้นเดียวเกิดจากห้วยทรายหรือห้วยคว่ำเรือ มีความสูงประมาณ 35 เมตร 

ยอดภูเมี่ยง
     เป็นผาสูงสวยงาม มีจุดเด่นเฉพาะตัวเป็นผาขนาดใหญ่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,656 เมตร ลักษณะเป็นเทือกเขาแบ่งเขตระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก เมื่อยู่บนหน้าผาแล้ว สามารถชมทัศนียภาพของทั้ง 2 จังหวัด และสามารถมองเห็นเขื่อนสิริกิติ์ได้ นอกจากนี้ยังพบพรรณไม้ กุหลาบพันปี ข้าหลวง ดงตาว เอนอ้า และขันหมากป่า รวมทั้งพรรณไม้นานาชนิดตามเส้นทางสู่ยอดภูเมี่ยง และตามเส้นทางจะมีน้ำตกทั้งหมด 8 ชั้น แต่ละชั้นมีลักษณะความสวยงามแตกต่างกันออกไป หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจสัมผัสบรรยากาศยอดภูเมี่ยง สามารถกางเต็นท์ได้ แต่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก  การเดินทางเข้าชมต้องเดินเท้าเท่านั้น นอกจากมีน้ำตก พันธุ์ไม้หายาก และสัตว์ป่าต่างๆ เช่น เก้ง หมูป่า เสือลายเมฆ เลียงผา หมีกระจง และเต่าปูลู อุทยานฯ ยังมีที่พักบริการแก่นักท่องเที่ยว โดยสามารถจองที่พักด้วยตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

การเดินทาง

  • จากทางหลวงสายพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ตรงกิโลเมตรที่ 104-110 เข้าไปตามทางหลวงหมายเลข 1047 ไปอีก 53 กิโลเมตร ถึงอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่
  • จากทางหลวงสายอุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์-น้ำปาด แยกเข้าไปตรงกิโลเมตรที่ 64-65 เข้าไปตามทางหลวงหมายเลข 1047 ไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ 
โทร : 055-436-752 
พิกัด :  17.601645 100.557177