เสวนา “อนาคต ทิศทาง โอกาสการค้า การท่องเที่ยว ด่านชายแดนภูดู่”

26 มิ.ย. 2562      23 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการเสวนา “อนาคต ทิศทาง โอกาสการค้า การท่องเที่ยว ด่านชายแดนภูดู่” กิจกรรมสร้างการรับรู้ เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่เมืองชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองชายแดน ณ ห้องคัทลียา 1 ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีส่วนราชการ เครือข่ายการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ และนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นายวรวิทย์ วีระเชวงกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการเสวนาในครั้งนี้