การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์​

21 ส.ค. 2562      542 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๘ ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์