กิจกรรมท่องเที่ยววิถีถิ่น คืนชีวิตสู่ชุมชน

20 ส.ค. 2563      22 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีถิ่น คืนชีวิตสู่ชุมชน โครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เครือข่ายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และชุมชนรอบๆ แหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงการเป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด และร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานโครงการที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกิดเป็นรูปธรรม ณ โฮมสเตย์บ้านหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์