บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก

17 ม.ค. 2565      332 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก

บ้านของพระยาพิชัยดาบหักนั้นตั้งอยู่ที่บ้าน้วยคา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านพ่อพระยาพิชัย และมีรูปอนุสาวรีย์พระยาพิชัยและลานหญ้าที่ตกแต่งด้วยไม้ประดับที่มีความร่มรื่นสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอพิชัย อยู่ในความดูแลของที่ว่าการอำเภอพิชัย.

เป็นสถานที่จำลองบ้านเกิดของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก จัดแสดงเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักจัดแสดงอยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก มีอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ข้างหลังจะเป็นเจดีย์สถูปทรงพระปรางค์เพื่อให้ผู้คนสักการะบูชา และสถานที่ที่ร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์ พร้อมไปด้วยความสวยงาม และจุดสำคัญที่สุดก็คือเรือนพระยาพิชัย ในส่วนบ้านของพระยาพิชัยนั้นทำจากไม้สักแท้ทั้งหลัง ภายในบ้านจะมีรูปปั้นพระยาพิชัยเพื่อให้ผู้คนที่มาเยือนนั้นได้สักการะบูชา มีห้องจำลองเรือนนอน เรือนครัว หอพระ หอนก และรูปลำดับทายาทของพระยาพิชัยไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกนึกถึง

จากหลักฐานของคนในตระกูลของพระยาพิชัยที่ได้สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ วิชัยขัทะ เชาวปรีชา พบว่าเถ้าอัฐิของพระยาพิชัยบรรจุอยู่ที่วัดราชคฤห์วรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ซึ่งได้มีการประสานงานเพื่อขอนำเถ้าอัฐิของพระยาพิชัยนำกลับมาไว้ยังบ้านเกิดที่บ้านห้วยคา อ.พิชัย จากพระเทพวิสุทธิโสภณ(เฉลา)เตชวนฺโต ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัด หลังจากอัฐิพระยาพิชัยดาบหักถูกบรรจุไว้ที่สถูปของวัดราชคฤห์วรวิหารในปี พ.ศ.2325 เป็นระยะเวลา 237 ปี เพื่อมาบรรจุที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562

ที่อยู่ : ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 บ้านห้วยคา ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

เปิดให้บริการทุกวัน ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. –๑๖.๐๐ น