อนุสาวรีย์คู่บารมี

17 ม.ค. 2565      181 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

อนุสาวรีย์คู่บารมี 

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สี่แยก วัดคุ้งตะเภา (สี่แยกชำบอน) อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ พร้อม “อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก” ในชื่อ “ลานศาลคู่บุญบารมีฯ” เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีกู้แผ่นดิน ที่ทรงปราบปรามชุมนุม “เจ้าพระฝาง” ที่วัดพระฝาง เมืองสวางคบุรี (ปัจจุบันเป็น อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์) เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รำลึกถึงเหตุการณ์สิ้นสุดสภาพจลาจลหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ในการรวบรวมแผ่นดินไทยได้สำเร็จ หลังสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพปราบชุมนุมเจ้าพระฝางเมืองสวางคบุรีได้เป็นชุมนุมสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2313 ตั้งอยู่ที่หน้าวัดคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์