ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการแข่งขันกีฬาเทควันโด "อบจ.อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

22 ม.ค. 2565      100 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นาย พยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการแข่งขันกีฬาเทควันโด "อบจ.อุตรดิตถ์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5, สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมลงนาม MOU ณ ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์