เที่ยวตามธาตุ เรียนรู้ธรรมชาติ ผ่านการวิเคราะห์ธาตุและอาหารจากพืชผักเกษตรอินทรีย์

16 มิ.ย. 2563 14:06:21 | 243

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จิตวิทยาการเกษตร เส้นทางต่อยอดจากแปลงเกษตรอินทรีย์ และเกษตรธรรมชาติ สู่การเรียนรู้สุขภาพผ่านธาตุ ที่คำนวน วัน เดือน ปี เกิด อย่างละเอียด บนฐานคิดการพัฒนาด้านจิตวิทยา เรียนรู้ร่างกาย และ ธาตุทั้ง 5 ของแต่ละคน เพื่อออกแบบการกิน เลือกผัก ผลไม้ บริโภค ให้สอดคล้องกับธาตุ ออกแบบฮวงจุ้ยสุขภาพ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และนำไปดูแลสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

Facebook share Twitter share Print